Loděnice HANACE

Jihočeský kraj podpořil loděnici HANACE

Děkujeme Jihočeskému kraji za zařazení projektu “Vodovodní a kanalizační přípojka pro loděnici” do Dotačního programu Jihočeského kraje “Podpora sportovní infrastruktury” pro rok 2022. Finance získané z dotačního programu budou využity k zajištění přívodu pitné vody do objektu loděnice. Současně bude vyřešeno zodpovědné nakládání s odpadními vodami. Vybudování vodovodní a kanalizační přípojky je důležitým hlediskem pro další rozvoj vodáckého sportoviště i samotné lokality v těsné blízkosti řeky Malše. 


K dispozici momentálně máme dvě loděnice. Pokud by měl někdo zájem o jejich využití, kontaktujte nás. Loděnici nabízíme jednotlivcům i skupinám a to dlouhodobě i na jednorázové akce. Možností je hned několik:

  • aktivní individuální členství
  • uskladnění lodě/lodí
  • náhodné sportovní využívání
  • jednorázová akce typu “turnaj v nohejbale”

Loděnice HANACE České Budějovice:
Plavská 2344/1a
370 01 České Budějovice

mapa

levý břeh řeky Malše mezi Velkým a Malým jezem

Loděnice HANACE České Budějovice

Loděnice DDM České Budějovice, nájemce OUTDOOR CLUB HANACE z.s.