HANACE – historie

Začátky oddílu, proč HANACE aneb jak to Šampus splet

V létě roku 2002 přišla do Českých Budějovic velká voda…

My jsme tou dobou byli v loděnici Ká…servisu u Malše. Povodeň tuto loděnici a hlavně její vybavení dost poškodila. Nikdo neváhal, a když voda opadla, tak jsme se sešli v loděnici a dali se do práce. Nikdo nás nezval ani neprosil. Přišlo nám prostě správné jít pomoct někam, kde jsme to měli rádi. Na tyto okamžiky moc rád vzpomínám. Bylo to zoufalství z poškozeného vybavení na straně jedné a na druhé straně parta odhodlaných lidí něco změnit a dát loděnici zase do pořádku. Parta byla opravdu skvělá, nálada kamarádská. Nevím, kdy přesně se zrodila myšlenka na založení dětského oddílu. Ale bylo to v tuto dobu. Najednou se nemluvilo o ničem jiném. Bylo před námi mnoho otázek: kde se budeme scházet, kde seženeme děti, jaký bude program a v neposlední řadě jak se oddíl bude jmenovat.

V tu chvíli jsem si vzpomněl na název HANACE. Když jsem „zamlada“ chodil do oddílu, tak jsme si měli vymyslet název týmu. Já jsem tou dobou četl knížku: “Guinessova kniha námořních omylů“. Tam jsem se dočetl i o operaci MENACE – což znamená hrozba.
Řekl jsem si: „ Hrozba … Menace to zní dobře“ Ale cestou na schůzku jsem název MENACE zapomněl a napadl mě název jiný – HANACE. Tak jsme i pojmenovali náš tým. Týmu se dařilo a za pár let jsme pojmenovali stejně i náš oddíl.

Jméno pro oddíl jsme tedy také měli, zázemí nám poskytla klubovna v loděnici Ká…servisu. A mohli jsme začít.

První schůzka byla ve středu 11.9.2002

Od té doby uplynulo ve Vltavě mnoho vody. 1.11.2008 jsme svolali ustanovující schůzi nového občanského sdružení OUTDOOR CLUB HANACE, tvoří ho dva oddíly – HANACE a HANACE rafters. Od tohoto data se píše nová historie oddílu HANACE.

U začátků oddílu v roce 2002 byli (bez dalšího pořadí):
Šampus, Klára, Flambal, Ušák, Albey, Pomník, Michi, Křižák, Lulu a v neposlední řadě Kaštan

Na tomto místě bych zároveň mohl vyjmenovat všechny, kteří nám pomohli nebo pomáhají. Je jich ale naštestí hodně a nerad bych na někoho zapomněl.

Šampus

Fotky z období 2002 – 2006